Uroczysta Gala

O wydarzeniu

W 2023 roku przypada 550 rocznica urodzin w Toruniu Mikołaja Kopernika – wielkiego uczonego, przede wszystkim znanego jako twórcę heliocentrycznego modelu układu słonecznego. W praktyce zakres jego naukowych dokonań jest znacznie szerszy, poza astronomią obejmował m.in. obszar badawczy określany współcześnie ekonomią, w ramach którego Mikołaj Kopernik sformułował podstawy ilościowej teorii pieniądza, wskazując na „wypieranie lepszego pieniądza przez pieniądz gorszy”.

Zainicjowane 19 lutego w Toruniu obchody 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika będą organizowane w tym roku także w wielu miejscach i przez liczne instytucje związane z jego postacią i jego dorobkiem. Należy do nich przede wszystkim Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz miasto Toruń, w którym ten uczony się urodził i spędził dzieciństwo. Poza głównymi uroczystościami jubileuszowymi odbędzie się wiele innych przedsięwzięć nawiązujących do dokonań autora przewrotu kopernikańskiego.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu planuje z tej okazji przygotować pomiędzy marcem a listopadem 2023 roku cykl 7 wydarzeń, w tym 5 międzynarodowych konferencji, nawiązujących do osoby Mikołaja Kopernika jako ekonomisty i finansisty oraz jego dorobku w tym zakresie, a także współczesnego oraz przyszłego funkcjonowania tych sektorów. Planowane konferencje będą jednocześnie formą uczczenia 55-lecia funkcjonowania tego Wydziału oraz jego dydaktycznego i naukowego dorobku.

Program do pobrania
Godzina
Nazwa punktu programu
Miejsce