img
Koło naukowe Forum E-Biznesu

Koło Naukowe Forum e-Biznesu rozpoczęło swoją działalność w 2000 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dzisiejszego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizację tworzy obecnie około 20 studentów, głównie kierunku Finanse i Rachunkowość, których obszar zainteresowań jest związany z szeroko pojętą bankowością. Opiekunem i jednocześnie założycielem koła jest dr hab. Michał Polasik, prof. UMK. Siłą naszego koła jest dążenie do samodoskonalenia się członków oraz wymiana doświadczeń między studentami różnych lat studiów. 

grafika XI Dnia Technologii Mobilnych
2023/12/07 11:00:00
22
Czerwiec
2023
rok ekonomii kopernikańskiej
2023/06/22 09:00:00